За съжаление, не можа да бъде направено заключение на базата на подадената информация. Посъветвайте се с лекуващия си лекар.

Ако имате повтарящи се стомашни симптоми, препоръчваме да си водите дневник. Това ще улесни поставянето на диагноза от лекаря и ще ви помогне да идентифицирате храните, които не понасяте добре. Свалете дневника оттук.

Please note that the test does not replace a medical diagnosis, but is only an indication. In any case, discuss the result with your doctor.