Вашият резултат

Ако имате симптоми, препоръчваме да си водите дневник. Това ще улесни поставянето на диагноза от лекаря и ще ви помогне да идентифицирате храните, които не понасяте добре. Свалете дневника оттук.

Този тест не заменя лекарска диагноза, а е само насочващ. Обсъдете резултатите с вашия лекар.